deen

unicum-pro-pic.jpg

UNICUM® Pro - pomocný rostlinný přípravek


Popis

UNICUM® Pro je kapalný přípravek na posilování rostlin, ke zvýšení vitality a aktivaci specifických a nespecifických obranných sil kulturních rostlin v ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování polních plodin a zeleniny. Aplikace přípravku zvyšují obranyschopnost rostlin proti houbovým, bakteriálním a virovým chorobám, abiotickým stresovým faktorům, jako jsou sucho nebo zaplavení, nízké nebo vysoké teploty, chemický stres a další.

UNICUM® Pro obsahuje soubor vybraných biologicky aktivních látek původem z vysoce odolných připolárních rostlin, které příznivě působí na málo aktivní geny rezistence plodin a tím dočasně zlepšují schopnost rostlin rychleji rozpoznávat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám vnějšího prostředí. Mírnění stresu a udržování lepšího zdravotního stavu rostlin se odráží ve vyšším výnosu, strukturně vyrovnanější kvalitě sklizně a její tržní hodnotě.


Objem balení: 1L láhev, 5L kanystr


Dokumenty ke stažení: ETIKETA, PROSPEKT
 
www.ekoland.org
design by Robida
cool hit counter